Foto Club 2017-2018

CTBM 2018

Reglament

La participació a la Duatló de muntanya de Sant Celoni implica acceptar el present reglament.

La cursa és oberta a tothom, major de 14 anys (amb autorització paterna pels menors d'edat) i que accepti aquest reglament.

 

•El duatló de muntanya de Sant Celoni és una prova esportiva no competitiva que transcorre parcialment pel Parc Natural del Montnegre i Corredor. El circuit no està tancat al trànsit i s'haurà de respectar als altres usuaris de la via, tenint en conte que els duatletes no tindran preferència.

 

Al ser una prova no competitiva no hi haurà cronometratge ni es publicarà cap tipus de resultat.

 

Hi haurà avituallament a la sortida de la segona transició i a l’arribada.

 
• És obligatori l’ús del casc en el tram de BTT.
 
• És obligatori portar el dorsal ben visible tant en BTT com a peu.
 
• Està totalment prohibit anar sobre la BTT dins la zona de transició.
 
• No es podrà treure la BTT de la zona de boxes fins l'arribada de l'últim duatleta al tram de bici.
 
• Per treure la BTT de boxes s'haurà de mostrar el dorsal de còrrer. Al treure la BTT s'haurà de retornar el dorsal de la bici.
 
• Les decisions de l'organització sobre les reclamacions seran inapel·lables.
 
• L'organització podrà desqualificar a tots aquells corredors que no vagin amb compte de l'entorn natural o que demostrin una actitud inadequada.
 
• L'organització es reserva el dret d'anul·lar la prova o modificar el recorregut si per qualsevol circumstància ho creu convenient.
 
• L'organització declina tota responsabilitat pel que fa a accidents o altres perjudicis que la participació a la cursa pugui comportar als inscrits, abans, durant o després de la cursa. Així com els que puguin ocasionar els participants a tercers.
 
• La cursa està degudament marcada i autoritzada, transcorre principalment per camins i corriols de terra.
 
L'organització es reserva el dret de decidir sobre situacions imprevistes que no quedin reflectides en aquest reglament.
 
• Totes les imatges generades amb motiu de la Duatló de muntanya de Sant Celoni són propietat de l'organització, així ho reconeixen els participants de la cursa, no poden ser aquestes motiu de reclamació per drets d'imatge, ni de cap altre tipus.
 
• El participant, en realitzar la inscripció, eximeix a l'organització de la prova dels danys físics o morals que puguin sofrir en el transcurs de la mateixa o com a conseqüència de la mateixa.
 
• Cada atleta participa sota la seva responsabilitat i es pressuposa que amb la condició física mínima imprescindible per no posar en risc la seva salut. És responsabilitat dels participants portar l’equip i material adequat i obligatori per la cursa.
 
Els corredors que decideixin retirar-se de la cursa hauran de comunicar-ho a l’organització en el control més proper al lloc de la retirada.
 
Els participants tenen l’obligació d’assistir i de comunicar al control més proper qualsevol accident que hagin observat.